Card nhận G12 được tích hợp 12 giao diện HUB-75E, hỗ trợ 24 nhóm dữ liệu RGB,khuyến nghị tải 128 * 768 pixel ,tối đa 98.000 pixel.Hỗ trợ nhiều chip đa năng, chip PWM ..

Đầu Mục Sản Phẩm